ECB Nedir ? ECB’nin Görevleri Nelerdir ?

0

Avrupa Birliği Merkez Bankası’nın kısaltması ECB’dir Avrupa Birliği ülkeleri ortak para birimi olarak Euro’yu kullanır. Avrupa Birliği Merkez Bankası ortak para birimi olan EURO yönetiminden sorumludur. Kurum 1 Haziran 1998 yılında Almanya’nın Frankfurt bölgesinde kuruldu. Avrupa Merkez bankasının başkanı Mario Draghi’dir. Yardımcılığını ise Vítor Constâncio yapmaktadır. Avrupa Birliği Merkez bankası resmi web sitesine www.ecb.europa.eu adresini kullanarak ulaşabilirsiniz. Euro’yu kullanan 19 Avrupa ülkesi vardır.

Avrupa Birliği Merkez Bankası Kurul ve Konseyleri

Avrupa Merkez Bankası ve ulusal merkez bankaları birlikte Eurosistemi oluşturur. Eurosistemin temel amacı euronun değerini korumaktır. Merkez Bankası EURO bölgesinde yer alan kredi kurumlarını denetler. Avrupa Merkez Bankası;  Yönetim konseyi, yürütme kurulu, genel konsey ve denetleme kurulundan oluşur.

1-Yönetim Konseyi: Merkez bankasının karar organıdır. 6 üyesi bulunur. 19 ülkenin merkez bankası başkanlarından oluşur. Yönetim kurulunun temel görevi bankaların hedeflerini gerçekleştirmektir. Konsey ayda 2 defa Frankfurt’ta toplanır.

[irp posts=”393″ name=”Mario Draghi Kimdir ?”]

2-Yürütme Konseyi: Başkan, yardımcısı ve diğer 4 üyeden oluşur. Kişiler bu göreve 8 yıllığına atanırlar. Yeniden seçilmeleri söz konusu değildir. Yönetim konseyi toplantıları hazırlarlar. Alınan kararların yürütülmesinden sorumludur. Bankanın günlük işlemlerini yaparlar.

3-Genel Konsey: Başkan, yardımcısı ve tüm AB ülkelerin merkez bankası başkanları genel konseyi oluşturur. Merkez Bankası danışmanlık görevini yürütür. İstatiksel veri toplar. Raporlama işlerini yaparlar. Euro geçmemiş ülkelerin Euro geçiş işlemlerini hazırlarlar. ECB Başkanlığını 1 Kasım 2011’den beri yürüten isim Mario Draghi‘dir.

4-Denetleme Kurulu: Merkez bankasının denetleme görevlerini planlarlar. Denetleme işini yapmak için ayda 2 defa toplanırlar. Başkan, başkan yardımcısı ve 4 merkez bankası temsilcisinden oluşur. Denetmenler 5 yıllık süre için atanır ve yeniden seçilemezler.

Avrupa Merkez Bankası, denetleme görevlerini planlamak ve yerine getirmek için ayda 2 kez toplanır. Avrupa Merkez bankası AB ülkelerinin para politikalarının belirlenmesinde aktif görev alır. Yeki alanındaki konularda uluslar arası antlaşmaları imzalar. Siyasi denetim yapmak için Eurogroup kurulmuştur. Eurogroup Euro geçen ülkelerin maliye bakanlarından oluşur.

ECB Piyasaları Nasıl Etkiler ?

ECB piyasaları özellikle faiz kararı açıklarken etkilemektedir. ECB faiz kararı ve sonrasın ECB başkanının konuşması olduğunda günlerde yurtdışı forex piyasalarında ciddi hareketlilikler yaşanmaktadır. Son dönemde ECB Başkanı Draghi’nin söylemleri ile euro ve euro çaprazlı paritelerde sert hareketler oluşmaktadır. Avrupa Merkez Bankası’nın kararları sadece euronun değerini etkilememekte olup, gelişmekte olan ülke para birimlerini de etkilemektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.