Net İşletme Sermayesi Nedir, Net İşletme Sermayesi Nasıl Hesaplanır?

0

Net İşletme Sermayesi Nedir?

Sermaye ve işletme, birbirini tamamlayan ayrılmaz iki kavramdır. Gerekli sermaye olmadan herhangi bir iş yapılamayacağı gibi, var olan sermayenin en iyi şekilde değerlendirilerek yönetilmesi de önemlidir. Genel anlamda bir işletmede nakit varlıklardan bilgiye kadar çeşitli faktörler, sermaye unsurları olarak kabul edilir. Net işletme sermayesi ise, işletmelerin dönen varlıkları ile kısa vadeli borçları arasındaki farkı ifade eder.

İşletmeler finansal faaliyetlerini planlarken ve ihtiyaç halinde bankalara kredi başvuru yapacağı zaman, net işletme sermayesi büyük önem taşır. Çünkü şirketin elindeki dönen varlıkların, yine şirketin ödenmesi gereken kısa vadeli borçlarını karşılayıp karşılayamayacağını net işletme sermayesi belirler. Kısaca net işletme sermayesi, firmaların borç ödeme yükünü gösteren önemli bir faktördür denilebilir.

Net İşletme Sermayesi Nasıl Hesaplanır?

Net işletme sermayesi, firmalar açısından borç ödeme yükünü gösteren bir faktör olsa da, hesaplamanın doğru yapılması önemlidir. Yanlış analizlerin eksik sonuçlar doğuracağı unutulmamalıdır. Hesaplama yapılırken; cari dönen varlıklar—cari kısa vadeli borçlar= Net işletme sermayesi formülü kullanılmalıdır. Hesaplamanın cari oranla birlikte incelenmesi, daha doğru sonuç verecektir.

Net işletme sermayesi nasıl hesaplanır sorusuna yanıt arayanlar için hesaplama yapılırken, işletmelerin dönen varlıklarındaki bilanço ile kısa vadeli borçların bilançosu doğru şekilde kayıtlanmalıdır. Hesaplama sonucunda varlıklar borçlardan daha fazla ise, net işletme sermayesi pozitif olarak tanımlanır. Varlıkların borçlardan daha az olması durumunda ise sonuç negatif olur ki bu da, işletmenin sermaye açığı var demektir. Yani, işletmenin dönen varlıklarıyla bütün kısa vadeli borçlarını ödemesi durumunda kalan net işletme sermayesinin pozitif olması önemli bir unsurdur.

Satışlar, hizmet alanı, çalışma döngüsü, vade süresi, stok devir hızı, mevsimsel faktörler ve üretim teknolojisi, net işletme sermayesi belirlenirken baz alınan faktörlerdir. Ayrıca, bir işletmede net işletme sermayesi hesaplanırken; muhasebe kayıtlarının doğru yapılıp yapılmadığına dikkat edilmelidir. Satışların arttığı dönemlerde, net işletme sermayesinin artıp artmadığı da, doğru analiz için önemlidir.

Net İşletme Sermayesi Değerlendirmesi

Kısa vadeli banka borçları, uzun vadeye yayıldığı zaman net işletme sermayesinin düzelip düzelmediği, işletmelere doğru hesaplama açısından yol gösterecektir. Stok değerlerinin gerçek olup olmadığı, taahhüdü yapılan ancak ödenmeyen sermaye varsa ne zaman ödeneceği, işletmelerde sermaye artışının yetersiz olduğu durumlarda artış sağlayacak kaynak aranıyorsa bulunan kaynakların finans yükünün ne kadar olduğu gibi konularla birlikte geniş kapsamlı bir analiz yapılırsa, net işletme sermayesi hesaplama sonuçları da pozitif olacaktır.

Kredi kullanımı çok yoğun olan işletmeler için net işletme sermayesi büyük önem arz eder. Çünkü işletmenin faaliyet alanı ve hizmet kapasitesi farketmeksizin yapılacak net işletme sermayesi analizi, şirketin elindeki dönen varlıkların kısa vadeli borçlarını karşılayıp karşılayamayacağının en açık göstergesidir. Dönen varlıklar, şirketin nakit ya da bir yıl içinde nakde çevrilebilecek varlıklarını, kısa vadeli borçlar ise en geç bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlarını ifade eder. Dönen varlıklardan kısa vadeli borçlar çıkarıldığında ise, şirketin net işletme sermayesi belirlenir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.