Ödenmiş Sermaye Ne Demek, Nasıl Hesaplanır? (Detaylı Anlatım)

0

Ekonomi ve finans sektörü içinde birbiri ile alakalı kimi zaman sadece işin içinde olanların bildiği özel uzmanlık gerektiren olgular vardır. İşte onlardan bir tanesi de kimi zaman çok ciddi kavram karışıklıklarına yol açmakta olan ödenmiş sermaye olgusudur. Çalışma ekonomisinin en temel olgularından bir tanesi olan ödenmiş sermayeye dair bu yazıda kafalarda en ufak bir soru işareti kalmayacak biçimde yanıtlar verilmektedir. Buradan yola çıkarak ödenmiş sermaye ne demek, nasıl hesaplanır ve diğer ilgili konular hakkında bilgi vermek gerekir ise aşağıda yer alan açıklamalar yeterli olacaktır.

Ödenmiş Sermaye Ne Demek?

Ödenmiş sermaye doğrudan firmalar ile alakalı olan bir olgudur. Esas sermaye sistemine dair bir kavram olup firma kurulur iken yapılan ortaklıklar kapsamında ortaklar tarafından adından da bu bağlamda anlaşılabileceği üzere şirketin kurulması için ödenmesi taahüt edilen sermayenin kendi paylarına düşen kısmının ödenmesine verilen isimdir. Yani ortakların kendi paylarına düşen sermayede nakit olarak ödedikleri kısımdır. Bu noktada hemen ödenmiş sermaye konusunda söylenebilecek olan bir diğer husus ise şudur: Ödenmiş olan sermaye firmanın hali hazırda devam ettirdiği muhtelif türden ki bu ister hizmet olsun, ister imalat, ister pazarlama olsun onlardan değil de mevcut öz sermayesini satarak elde etmiş olduğu bir fon türüdür.

Ödenmiş olan sermaye bilançoda öz sermaye başlığının altında olan bir değerdir. Şimdi biraz da çıkarımları konusunda bilgi vermek gerekir ise en basit biçimde şu açıklamalar yapılabilir:

  • Üstte de ifade edildiği gibi firmanın kendisine ait olan bilançoda öz sermaye alt başlığında yer alan bir argümandır
  • Ödenmiş olan sermaye, firma hissedarlarının firmalarına hisse senedi karşılığı olarak verdikleri nakit ya da diğer olan varlıkların değeridir.
  • Burada ek ödenmiş sermaye kavramından da bahsetmek gerekir ise salt ve sadece bir tane hisse senedinin nominal olan değerini aşan kısmı için yapılan bir tanımlamadır.
  • Ödenmiş sermaye temelde iki alt başlığa sahiptir. Bunlar ise ek ödenmiş sermaye ve adi hisse senedidir.
  • lş kayıplarının telafisi noktasında önemli bir değerdir.
  • Ayrıca yapılacak olan projelerin fonlanmasına da yardım edebilir

Ödenmiş Sermaye Nasıl Hesaplanır?

Üstte ödenmiş sermaye hakkında bu basic bilgileri verdikten sonra şimdi de ödenmiş sermayenin nasıl hesaplanacağının bilgisini vermek gerekir ise işin özünde ödenmiş sermayenin hesaplanması için son derece basit bir formül vardır. O ise şudur:

Ödenmiş sermaye= Hisse nominal değeri * Hisse sayısı

Tam burada bu hesaplama yapılır iken şu bilgiyi de vermek gerekir: hesaplama sırasında sermaye değerinin minimum 5 katının alınması asıl olan hesaplama alt bilgisidir.

Yine firmalar için piyasa değerinin hesaplanması sırasında dikkate alınması gereken faktörler de şu şekilde bu noktada ifade edilebilir:

  • Şirketin o an için olan bütün mal varlıkları
  • Şirketin yapmış olduğu o ana kadar olan bütün ek yatırımlar
  • Ve de son olarak toplam yatırım tutarı

Adi Hisse Senedi ile Ödenmiş Sermaye Arasındaki Fark Nedir?

İnsanların kafasına en çok takılan sorulardan bir tanesi de ödenmiş sermaye arasında olan farkın ne olduğudur. Bu noktada kimi zaman işin içinde olmayanlar için ciddi bir kafa karışıklığı olabilmektedir. Buna bağlı olarak bilmeyenler için en anlaşılır biçimde arada olan fark şu şekilde ifade edilebilir:

Öncelikli olarak Hisse senedi sorusunun yanıtını vermek gerekir. Bu bağlamda hisse senetleri yatırım yapan kişilerden alınmış olan total ödenmiş bulunan sermayenin bileşenleri arasında yer alır. Bilanço içinde , tedavülde olan hisselerin nominal olan değerleri adi hisse senedi kısmına kaydedilir. Bu noktada aşmış olan kısmi ya da bir diğer ifade ediş biçimi ile piyasa fiyatı-nominal değeri de ek ödenmiş sermaye kısmına kaydetme yapılır. Sonrasında ek ödenmiş sermaye toplamı ve adi hisse senedi ödenmiş sermayeyi kapsar.

Ödenmiş Sermaye Konusunda Özel Hususlar

Ödenmiş sermaye konusu üstte de ifade edildiği gibi tam bir ekonomi olgusudur ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ek hususlar vardır. Bunların en başında ödenmiş sermayede hazine hisse senetlerini emekli edebilirler. Böylece yeniden ihraç etmelerine gerek kalmaz. Ayrıca zaman zaman da olsa hisse senetlerini geri alabilme durumları söz konusudur. Dahası firma hissede artı olan bireylere bir miktar sermaye iade etme durumları da olabilmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.