Sermaye Yeterlilik Rasyosu Nedir?

0

Kimi zaman derslerde, kimi zaman ekonomi programlarında karşımıza çıkan sermaye yeterlilik rasyosu nedir? sorusuna bu makalemiz içerisinde cevap veriyoruz.

Globalleşen dünya üzerinde birçok banka faaliyette bulunmaktadır. Tüketicilerin ve üreticiler başta olmak üzere toplumun her kesiminin nakit ihtiyacını belli şartlar altında karşılayan bankacılık sektörü, ülkeden ülkeye değişen uygulamalarıyla faaliyetini sürdürmektedir. Bankacılık faaliyetinde bulunan finans kuruluşları, belli bazı yasal kurallar çerçevesinde bu faaliyetini sürdürmektedir.

Ülke içerisinde faaliyette bulunan bankaların faaliyetlerini kusursuz sürdürebilmesi, o ülke ekonomisinin sürdürülebilir olmasına da bağlı olabilmektedir. Bankaların ekonomik kriz ortamlarında ve siyasi buhran zamanlarında ayakta kalabilmeleri için, küresel bazı uygulamaları devreye sokarak, bu krizleri atlatabilmektedir. Bu küresel uygulamalardan bir tanesi de Sermaye Yeterlik Rasyosu uygulamasıdır.

Sermaye Yeterlik Rasyosu Nedir?

Uluslararası bir uygulama olan SYR bankaların piyasa araçlarını kullanarak aldığı risklerin ölçülmesini, bu ölçüm neticesinde çıkan değerlere göre hareket etmesine yarayan uygulamadır. Kabaca Özkaynaklar/Riskli Varlıklar oranı ile bulunmaktadır. Peki bu riskli varlıklar nelerden oluşmaktadır?

Kredi Riski, operasyonel risk ve piyasa risklerinden oluşmaktadır.

Kredi Riski: Adından da anlaşılacağı üzere finans kuruluşlarınca, kredi talep edenlere sağlanan finansal kredilerin geri ödenmeme riski anlamına gelmektedir.

Operasyonel Risk: Yönetim başarısızlığı, dış faktörler, personel hatası gibi zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek riskleri oluşturmaktadır.

Piyasa Riski: Piyasada meydana gelen olumlu veya olumsuz gelişmelerin neden olacağı risk türü olarak ifade edilebilir.

Formülü detaylı yazacak olursak;

ÖZKAYNAKLAR(Sermaye Ağırlıklı)/ Kredi Riski+ Operasyonel Risk+ Piyasa Riski

Sermaye Yeterlik Rasyosu Kavramının Gelişimi

SYR uygulaması ilk defa Basel uygulamaları ile ortaya çıkmıştır. Basel düzenlemeleri tarihsel süreçte hep kendini geliştirmekte,  gelişmelere bağlı olarak yeni düzenlemeleri devreye sokabilmektedir. Şuana kadar 3 aşamadan oluşan Basel düzenlemesi, uluslararası bankacılık sistemine bir yol gösterici niteliği olup, uygulanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak uygulanmama durumunda bankacılık sektörünün finansal yapısında bozulmaların olabileceği beklenen bir durumdur. Keza bankacılık sektörü riskleri içinde barındıran kuruluşlar olduğu için bu risklerin de ölçülebilir ve anlamlandırılabilir olması önem arz etmektedir.

1.Basel Düzenlemeleri:

1974 yılında faiz ve kur dalgalanmalarına bağlı olarak dünya finans sisteminin girdiği krizin çözülmesi ve güçlü bankacılık sisteminin oluşturulması amacıyla G10 ülkeleri tarafından Basel Komitesi kurulmuştur.

Basel komitesi tarafından 1988 yılında 1.Basel düzenlemeleri SYR hesaplaması için yalnızca kredi risklerini dikkate alarak hesaplamıştır.

2.Basel Düzenlemeleri:

SYR hesaplamasında kredi risklerinin yanı sıra piyasa riskleri ve operasyonel riskler de hesaplamaya dahil edilmiştir.

3.Basel Düzenlemeleri:

Dünyanın 2008 yılında yaşadığı küresel kriz sonucu birçok banka batmış, ayakta kalabilen bankalar ise ciddi zararlar görmüştür. Bu kriz sonucunda komite bazı kararlar alarak bankacılık sisteminin güçlü kalması yönünde adımlar atmıştır.

Bu bölümde sermaye yeterlilik rasyosu kavramını açıkladık. Eğer forex piyasalarına ilgi duyuyorsanız, sitemizde yer alan Lordfx ve benzeri forex şirketlerinin incelemelerini de okuyabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.